Firmy Offshore

Offshore to pochodzący z języka angielskiego  wyraz oznaczający dosłownie „poza lądem”. Jak ma się to do firmy? To nic innego, jak założenie działalności gospodarczej do innego kraju, niż w rzeczywistości tak naprawdę ona funkcjonuje. Firmy typu offshore rejestruje się przede wszystkim w tak zwanych rajach podatkowych, jak wspomniane Cypr, Malta, Kajmany czy księstwo Lichtenstein. Zalet takiego rozwiązania chyba nie trzeba wymieniać.

Głównym i najważniejszym jest znaczne zmniejszenie kosztów prowadzenia przedsiębiorstwapoprzez tak zwaną optymalizację podatkową. Wydawać się to może drogą nie do końca legalną. Jednak jest to mylne spostrzeżenie. Tego typu kraje bardzo dbają o to, by zagraniczni inwestorzy zostawali właśnie u nich, tworząc bardzo bezpieczne i dogodne warunki prowadzenia firmy. Z czego to wynika? Głównie dlatego, iż kraje te często nie posiadają znacznych złóż bogactw naturalnych czy innych surowców, które mogłyby eksportować. Zarabiają zatem na licznych firmach, od mikroprzedsiębiorstw do wielkich korporacji, które rejestrują się właśnie u nich i odprowadzają, nawet bardzo niskie, podatki właśnie do ich skarbu państwa.

Great for you

Ważną rzeczą jest fakt, iż nie musimy utrzymywać personelu czy rozbudowanej administracji w kraju, gdzie zakładamy działalność gospodarczą. Tam tylko załatwiamy wszelkie formalności, z reguły jednorazowe. W niektórych krajach, azylach podatkowych, w ogóle nie ma wymogu posiadania jakiejkolwiek, fizycznie, osoby w tym kraju. Generalnie nie ma też specjalnych ograniczeń co do typu rejestrowanej działalności gospodarczej. Mogą to być instytucje finansowe, usługowe czy zajmujące się produkcją.

Główne metody wykorzystywane przez spółki typu offshore to między innymi czasowe przeniesienie kapitału do raju podatkowego, aby odroczyć termin spłaty podatku w państwie gdzie funkcjonuje. Dzięki temu firma może korzystać z pieniędzy, które normalnie wylądowałyby w kasie państwowej. Ponadto, jest to zakup usług od firmy z państwa o niskich podatkach, przez co są generowane większe koszta, a obniżana jest próg opodatkowania. To także współpraca z firmą typu offshore która tylko pośredniczy w sprzedaży towaru za granicę oraz wykorzystanie umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Jakie są największe zalety posiadania spółki offshore? Procedury rejestracyjne w rajach podatkowych dają bardzo dużą anonimowość prawdziwych właścicieli przedsiębiorstwa. Kapitał, który zgromadzi spółka offshore może zostać wykorzystana jako inwestycja zagraniczna w kraju, gdzie firma rzeczywiście funkcjonuje. Dzięki temu można także z państwa uzyskać różnego rodzaju ulgi. I jeszcze jednym, ważnym elementem jest fakt możliwości zakupu usług oraz konsultacji w spółce offshore przez przedsiębiorstwo krajowe, wykazując w księgach mniejsze dochody.

Jak widać, wszystko jest na pograniczu prawa i wiele krajów stara się walczyć z rajami podatkowymi. W tym celu powstała lista krajów prowadzących „szkodliwą konkurencję podatkową”. Aktualnie na „czarnej liście” znajduje się około 40 krajów. W tych miejscach nie zarejestrujemy firmy offshore, ale możemy próbować to obejść na dwa sposoby. Po pierwsze, jest to zwrócenie się z prośbą do Narodowego Banku Polskiego o odpowiednie zezwolenie, bądź zarejestrować firmę w Wielkiej Brytanii i z jej poziomu założyć firmę – córkę w jednym z rajów podatkowych, gdyż Wielka Brytania nie uznaje „czarnej listy”.